هفتمین شماره فصلنامه «دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث» منتشر شد

هفتمین شماره فصلنامه «دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث» منتشر شد

هفتمین شماره از فصلنامه علمی ـ اختصاصی دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث، منتشر شد.
بررسی الگوی تهذیب نفس در قرآن در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

بررسی الگوی تهذیب نفس در قرآن در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

چهلمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «مطالعات قرآنی» شامل 21 مقاله منتشر شد.
بررسی رابطه مفاد احادیث طینت با اختیار انسان در فصلنامه «پژوهش‌های اعتقادی کلامی»

بررسی رابطه مفاد احادیث طینت با اختیار انسان در فصلنامه «پژوهش‌های اعتقادی کلامی»

سی و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های اعتقادی کلامی» از جمله «عوامل شناختی فشارهای روانی و درمان آن براساس «رحیمیت الهی» از دیدگاه قرآن»، «بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی - روایی و آثار آن در آموزه‌های حقوق کیفری» و «قرآن و واژگان فارسی، تحلیل و نقد» منتشر شد.
اثبات وجوب بعثت بر اساس حرکت جوهری در فصلنامه «آینه معرفت»

اثبات وجوب بعثت بر اساس حرکت جوهری در فصلنامه «آینه معرفت»

شصت و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «آینه معرفت» شامل 7 مقاله علمی منتشر شد.
بیست و پنجمین شماره «قرآن و علم» منتشر شد

بیست و پنجمین شماره «قرآن و علم» منتشر شد

بیست و پنجمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «قرآن و علم» مشتمل بر ۱۲ مقاله منتشر شد. 
بررسی فهم مخاطبان عصر نزول از آیات علمی تطور جنین در دوفصلنامه «قرآن و علم»

بررسی فهم مخاطبان عصر نزول از آیات علمی تطور جنین در دوفصلنامه «قرآن و علم»

بیست و پنجمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «قرآن و علم» مشتمل بر 12 مقاله منتشر شد.
نقد روش «معیارگزینی شعر جاهلیت» در تفسیر قرآن در «پژوهشنامه معارف قرآن»

نقد روش «معیارگزینی شعر جاهلیت» در تفسیر قرآن در «پژوهشنامه معارف قرآن»

سی و نهمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی «پژوهشنامه معارف قرآن» شامل 7 مقاله از جمله «تحلیل و نقد روش «معیارگزینی شعر جاهلیت» در تفسیر قرآن کریم» و «انگاره ناکارآمدی آیات الاحکام غیرعبادی در بوته نقد» منتشر شد.
فراخوان فصلنامه «مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی» درباره کروناویروس

فراخوان فصلنامه «مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی» درباره کروناویروس

فصلنامه «مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی» در خصوص پاندمی کروناویروس در ایران و جهان اعلام فراخوان مقاله با رویکرد میان‌رشته‌ای کرد.
فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اندیشه معاصر مسلمین به صاحب‌امتیازی جامعة‌المصطفی(ص) العالمیة، نمایندگی تهران و البرز و مدیرمسئولی سید‌محسن میری و سردبیری حمید پارسانیا اقدام به چاپ مقالات می‌کند.
بررسی نسبت کرامت و آزادی در اسلام و لیبرالیسم در «اندیشه‌های حقوق عمومی»

بررسی نسبت کرامت و آزادی در اسلام و لیبرالیسم در «اندیشه‌های حقوق عمومی»

شانزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «اندیشه‌های حقوق عمومی» شامل ۶ مقاله از جمله «تحلیل ادله مخدوش در اثبات ولایت فقیه از منظر آیت‌الله خویی» و «نسبت كرامت و آزادی در اسلام و لیبرالیسم» منتشر شد.
1